Zahvala

ZAHVALA

Policijskemu veteranskemu društvu Sever – Maribor

Vsem članom, ki ste sodelovali oziroma na kakršenkoli način pomagali, da se je na PU
Maribor po mojem bratu Robertu Hvalcu poimenovala stavba in soba, ter sedaj postavil tudi
njegov doprsni kip hvala. Hvala za pobudo, da se je v mestu Maribor po njem poimenovala
tudi ulica.
Iskrena hvala za ves vaš čas, trud in srčno zagnanost, da ohranjate spomin nanj.

Suzana Furek z družino