ZAHTEVA ZA POPRAVEK

 

Slovenska gospodinjstva so v začetku meseca julija prejela brezplačno brošuro z naslovom Stali smo in obstali, ki je izšla v nakladi 800 tisoč izvodov...

..