Srečanje odbora PP Maribor II

Dne 10.02.2024, s pričetkom 0b 16. uri, smo se člani in veterani Odbora PP MB 2, PVD Sever Maribor, udeležili občnega ZBORA, ki je potekal na Turistični kmetiji Vrecl v Zgornjih Hočah.

Zbora se je udeležilo skupaj 18 članov Odbora PP MB 2, prisoten pa je bil tudi povabljeni podpredsednik društva PVD Sever Maribor, Marjan FANK. Po uvodnem nagovoru pred. odbora Ivana Sekola in predstavitvi dela odbora in društva za preteklo obdobje 2023 in predstavitvi načrta dela za leto 2024, je spregovoril tudi podpredsednik društva Marjan FANK. Poudaril je, da je odbor s posameznimi člani deloval normalno, društvo PVD Sever Maribor pa je izvedlo vse načrtovane naloge iz programa. Med njimi sta najbolj izstopala postavitev spomenika v vojni padlemu miličniku Roberti Hvalcu in delo sekcije za šport, ki jo vodi predsednik Odbora Slov. Bistrica Alojz Gostenčnik. Sledilo je nekaj vprašanj glede novih članov, plačevanja članarine in problematike glede koledarjev, med veterane pa so bile razdeljene brošure, knjige in beležke.
Po uradnem delu zbora, je sledila odlična večerja z še bolj dobro potico, med živahno razpravo in ob obujanju lepih in starih spominov na dogodke v preteklosti, pa so samo dogajanje popestrili še mladi kurenti v tem pustnem času.
Ob slovesu smo si člani in veterani obljubili, da se bomo tudi v prihodnje trudili za še boljše delovanje v društvu in za negovanje dobrih odnosov ob medsebojnem druženju.
 
Zabeležil: Ivan Sekol