Skupščina PVD Sever Maribor

Skupščina društva

V veliki sejni sobi na Marčičeva ulica 1, v  Mariboru, je dne 9.3.2017 potekala letna skupščina društva, katere so se udeležili predstavniki odborov , dobitniki priznaj in gosti....

SKUPŠČINA DRUŠTVA PVD SEVER MARIBOR

 

V veliki sejni sobi na Marčičeva ulica 1, v  Mariboru, je dne 9.3.2017 potekala letna skupščina društva, ki jo je pričel predsednik društva Darko Šorli. Po opravljenih formalnostih in uvodnih pozdravih dobitnikov priznanj, cenjenih gostov in vseh prisotnih na skupščini, je vodenje prevzel predsednik delovnega predsedstva Marjan Vrbnjak. 

Sledila so  poročila o delu društva, komisij in  vodenju financ. V poročilu o delu društva v letu 2016 je bilo izpostavljeno obeleževanje 25. obletnice vojne za Slovenijo. V spomin na to so bile tekom leta organizirane razna proslave in spominski pohodi. V okviru tega smo po enotah PU Maribor, nekaterih osnovnih in srednjih šolah organizirali predavanja o vlogi in pomenu organov za notranje zadeve v osamosvojitvenih procesih v Sloveniji.  V tem jubilejnem letu je društvo izdalo drugi del zbornika Miličniki v bran domovine 2, ki ga je uredil Mirko Ploj.

Poročilo o delu oziroma ugotovitvah je podal tudi predsednik nadzornega odbora, poročilo o delu častnega razsodišča, pa je zaradi odsotnosti predsednika komisije podal predsedujoči skupščini.

Predsednik društva je v okviru poteka skupščine predstavil tudi program društva za leto 2017, kateri je bil na pobudo Bojana Lunežnika dopolnjen. Prisotne je seznanil tudi s predvidenim finančnim načrtom za tekoče leto. 

V razpravo  po poročilih so se med drugim vključili podpredsednik ZS Jože Mencin, ki je izpostavil dobro delo društva in njegov doprinos k dobremu delovanju združenja sever. Pomočnik direktorja PU Maribor Rafael Viltužnik, se je društvu zahvalil za dobro sodelovanje ter poudaril, da bo PU Maribor tudi v bodoče, po svojih močeh pomagala društvu pri njegovem delovanju. 

V imenu koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij v MO Maribor, je prisotne pozdravil Milko Ledinek iz ZB za vrednote NOB.

 

Sledila je podelitev priznanj društva.

Pisna priznanja so prejeli:

  • Marjan Vrbnjak in Marjan Premzl iz odbora Ptuj,
  • Branko Dogša iz odbora Maribor 2,
  • Anton Rakuša iz odbora Ormož.

Bronasti znak društva je prejel:

  • Ivan Drevenšek iz odbora Maribor 2,
  • Mirko Lukman in Zvonko Žalar iz odbora Ormož.

Srebrni znak je prejela:

  • Olga Dvoršak iz odbora Maribor 1. 

Bojanu Lunežniku je bil podeljen bronasti znak združenja sever. 

Na koncu se je predsednik društva zahvalil vsem, ki so prispevali k temu, da je bil program dela za leto 2016 uspešno realiziran.

 

Zapisal: Darko Šorli

Fotografije: Stanko Bezjak