SKUPŠČINA DRUŠTVA

V četrtek 2.3.2023 je bila v sejni sobi Roberta Hvalca, Marčičeva ulica 1 v Mariboru  skupščina našega društva.

SKUPŠČINA PVD SEVER MARIBOR

 

V četrtek 2.3.2023 je bila v sejni sobi Roberta Hvalca, Marčičeva ulica 1 v Mariboru  skupščina našega društva. V pozdravnem nagovoru  je predsednik društva Darko ŠORLI  pozdravil vse prisotne delegate skupščine, še posebej pa prejemnike priznanj in vabljene goste.

Po izvolitvi organov skupščine je delovno predsedstvo, pod vodstvom Igorja Šterna, prevzelo nadaljnjo vodenje skupščine. Predstavljen in potrjen je bil dnevni red, nato pa je predsednik društva Darko Šorli v skrajšani obliki podal poročilo o delu društva v letu 2022. Povedal je, da je delo društva potekalo po sprejetem programu dela in da z veseljem ugotavlja, da je bila večina nalog izvedenih. V svojem izvajanju je izpostavil prizadevanja članov predsedstva, da bi v mestu Maribor postavili spomenik Robertu Hvalcu, rezervnemu miličniku, ki je padel v vojni za samostojno Slovenijo. Žal se je zalomilo pri pridobivanju soglasja za postavitev spomenika na MO Maribor, zaradi česar se je predsedstvo po tehtnem razmisleku odločilo, da se spomenik postavi na dvorišču Trubarjeve ulice 19 v Mariboru. Pridobljeno je soglasje lastnika zemljišča, predvidena postavitev je v mesecu juniju.  Na koncu se je zahvalil vsem članom, ki so pomagali pri uresničevanju zadanih nalog.

Sledila je razprava, v kateri je sodeloval generalni sekretar ZS Anton Pozvek, kateri je na podlagi predstavljenih poročil ocenil, da je društvo delovalo dobro. V nadaljevanju je predstavil sodelovanje ZS s policijo in opozoril na težave, ki so se pri tem pojavljale v preteklosti. Spregovoril je tudi o podeljevanju spominskih znakov ob 30. obletnici vojne za Slovenijo.

Za dobro sodelovanje se je zahvalil tudi pomočnik direktorja PU Maribor Rafael Viltužnik in dodal, da si tudi v bodoče želi dobrega sodelovanja.

Spregovorili so tudi gostje in sicer predsedniki in predstavniki domoljubnih in veteranskih društev, ki so ocenili, da je sodelovanje med društvi zelo dobro, da tako delujejo tudi  koordinacije, zaželeli pa so tudi uspešno delo in sodelovanje v prihodnje.  

Na skupščini sta bila predstavljena in sprejeta finančni načrt in  program dela za leto 2023.

V nadaljevanju skupščine so bila podeljena priznanja najbolj zaslužnim članom za leto 2022.    

Zapisal: Darko Šorli