Sestanek odbora Zavrč

Člani odbora Zavrč so se udeležili letnega sestanka...

Dne 12.1.2018 so se v Baru Veselič na Turškem vrhu sestali člani odbora Zavrč. Po opravljenih formalnostih (plačilu članarine za leto 2018), jih je nagovoril predsednik odbora Janko Lorbek. Opisal je delo odbora v preteklem letu,  seznanil jih je katerih aktivnosti so se udeležili  člani in na koncu povdaril, da se bodo tudi v letu 2018 aktivno vključevali v delo društva in po najboljših močeh pomagali pri realizaciji letnega načrta. 

Tako kot v letu 2017, se bo tudi v tekočem letu dogovoril z ravnateljico OŠ Cirkulane, o predstavitvi vloge milice v osamosvojitvenih procesih. Na predlog predsednika so za podpredsednika odbora izvolili Maltarič Mirana.

V nadaljevanju sestanka je predsednik društva prisotne seznanil z delom društva v letu 2017 in nalogami za leto 2018. Vse člane je pozval, da aktivno sodelujejo pri uresničevanju zastavljenih nalog in da se udeležujejo prirteditev, ki jih organizira društvo ali Združenje Sever.

Uradnemu delu je sledilo prijetno druženje članov odbora.