Sestanek odbora PP Maribor II

Člani odbora PP Maribor II so sestankovali in se družili...

Dne 23.02.2018, s pričetkom ob 17. uri  je potekal občni zbor PVD Sever Maribor - odbor PP Maribor II, v gostišču Kužner v Mariboru.

 

Zbora se je udeležilo skupaj 21 veteranov oz. članov veteranskega društva, več se jih je zaradi bolezni ali drugih razlogov opravičilo, večina pa se na vabilo predsednika odbora ni odzvala.

 

V uvodnem delu je pred. odbora Ivan Sekol pozdravil vse navzoče, med vsemi pa še posebej predsednika društva PVD Sever Maribor Darka Šorlija.

 

Po konstituiranju delovnega predsedstva, ki ga je vodil Jakob Vigec, s članoma Petrom Uršičem in Rudijem Malejem, je predsednik odbora podal oceno oz. realizacijo dela odbora. V letu 2017 je obor sodeloval s posameznimi člani z drugih odborov, udeležili so se vseh večjih svečanosti in prireditev, sami člani pa so se v preteklem letu dobivali na internih srečanjih in druženjih. Predsednik odbora je kritično izpostavil samo udeležbo, ki je nezadostna na raznih igrah, udeležujejo se je pa le nekateri člani. Tu je pripomnil,da se je izleta v letu 2016, udeležilo vsega 7 članov odbora, drugi pa so bili družinski člani in zunanji udeleženci.

 

K razpravi je bil pozvan tudi predsednik društva Darko Šorli, ki je tudi sam poudaril, da so v nekaterih odborih podobne težave in da je včasih težko sestaviti ekipo za posamezna področja udejstvovanja. Nadalje je spregovoril o novostih, ki se pripravljajo na področju zakonodaje. Omenil je, da je bil vložen Zakon o dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih z dne 16.02.2018,  komentiral oz. spregovoril je o  delu našega odbora v preteklosti, pri tem pa izrazil željo, da se to izboljša.

 

Nadalje je predsednik odbora podal predlog aktivnosti odbora v letu 2018, kjer je izpostavil predvsem večjo udeležbo članov na različnih prireditvah in dogodkih, ki se bodo odvijali po programu, ki je bil objavljen na koledarju društva Sever, prav tako pa se bodo posamezni člani odbora lotili priprav  za izvedbo izleta.

 

V točki plačevanja je predsednik odbora navedel, da se težave s plačevanjem članarine nekaterih članov še vedno ponavljajo, vendar bomo stremeli k temu da se to izboljša.

 

V točki razno je tekla beseda o ugodnostih, ki jih bodo člani deležni na področju zdravstvenega zavarovanja, kjer se pripravljajo spremembe. Nadalje je bilo rečeno, da se bo v tem ali prihodnjem letu šlo v izdelavo novih izkaznic članov, prav tako pa se bo zvrstilo več dogodkov, ki so v koledarju društva, na katere so vabljeni vsi.

Na vprašanje člana odbora, ki se nanaša na odziv društva v primeru smrti člana, je predsednik društva odgovoril, da vse poteka tako kot do sedaj, o morebitnih spremembah pa bomo obveščeni.

Po končanem uradnem delu zbora je sledil družabni del.

 

 

 

Zapisnika: Ivan SEKOL                                                                                 Predsednik odbora: Ivan SEKOL