SESTANEK ODBORA GORIŠNICA

Člani PVD SEVER MARIBOR-ODBOR PP GORIŠNICA smo se v petek 24.01.2020 ob 17 uri zbrali na rednem letnem srečanju v gostinskem lokalu TEŽAK Martina v Turškem vrhu pri Zavrču. Srečanja oziroma sestanka se je udeležilo 20 članov.
Predsednik odbora Janko LORBEK je člane seznanil z aktivnostmi v preteklem letu in programom dela društva in odbora v za leto 2020.
Srečanja so se udeležili tudi gostje in sicer podpredsednik PVD SEVER
MARIBOR gospod Marjan VRBNJAK, komandir PP Gorišnica gospod Milko
PANIKVAR in prejemnica ZLATEGA ZNAKA ZDRUŽENJA SEVER, ravnateljica
Osnovne šole Cirkulane-Zavrč, gospa Suzana PETEK.
Priznanje katerega je ravnateljica dobila za dobro, tvorno in uspešno
sodelovanje z PVD SEVER MARIBOR , sta ji izročila podpredsednik Marjan
VRBNAK in predsednik odbora Janko LORBEK .

Lep veteranski pozdrav.                               Odbor PP Gorišnica

..