PROSLAVA NA BOČU

Clani PVD Maribor - odbor Slovenska Bistrica so se s praporom PVD Sever Maribor udeležili dveh svečanosti, ki sta potekali na Boču, dne 2.11.2019.

Clani PVD Maribor - odbor Slovenska Bistrica so se s praporom PVD Sever Maribor udeležili dveh svečanosti, ki sta potekali na Boču, dne 2.11.2019.
Prvo je bilo odkrito obeležje pri vojaškem objektu na vrhu Boča, s strani ZVVS Slovenska Bistrica, drugo pa pri planinskem domu, na zgradbi, ki jo uporabljajo člani veteranskih organizacij iz Šmarja pri Jelšah, tudi na Boču, ki so jo postavili veterani ZVVS Šmarje pri Jelšah.
Slavnostni gorovnik je bil g. Ogrinc, prav tako pa je bil prisoten vodja takratnih vojakov na Boču g. Žagar, ki je objekte na Boču uspešno predal TO.
 
Nekaj posnetkov s svečanih odkritij obeležij je zadokumentiral veteran PVD Sever Brane Gradišnik.
 
zabeležil Lojze Zamuda