ODBOR RUŠE

Srečanje članov odbora Ruše

V petek, 21. 2. 2020, smo se udeležili srečanja odbora Ruše. Srečanje je
potekalo v gostišču Vernik, v Bezeni.
Predsednik odbora Drago Pipuš je člane seznanil z aktivnostmi društva v
preteklem letu ter z načrtovanimi aktivnostmi v letu 2020.

Ob prijetnem druženju in obujanju spominov smo se člani zavezali, da se
bomo v tem letu večkrat udeležili srečanj in dogodkov v organizaciji PVD
Sever Maribor.

...