Odbor PP Maribor II -srečanje

Dne 24.02.2023 ob 16. uri smo se veterani in člani PVD Sever Maribor - Odbor PP MB 2, zbrali v prijetnem lokalu Turistične kmetije Vrecl v Zg. Hočah. Ob lepem vremenu smo na prostem poklepetali in izmenjali prve vtise, nato pa srečanje nadaljevali po dnevnem redu.

Zbora se je udeležil podpredsednik PVD Sever Maribor Marjan FANK, ki je po podaji poročila in načrta dela odbora in društva PVD Sever Maribor, seznanil člane društva o aktivnosti predsedstva društva v zvezi postavitve spomenika padlemu v vojni Robertu Hvalcu. 
V razpravo so se vključili posamezni člani odbora, med drugimi pa je Branko Burjan predlagal, da bi lahko društvo postavilo spominsko ploščo na matični PP MB 2, od koder je odšel na dolžnost. Člani odbora so se seznanili tudi z aktivnostmi, ki potekajo za organiziranje izleta v mesecu juniju 2023. Preds. odbora Ivan Sekol in podpredsednik Marjan FANK, sta ob koncu zbora še podelila priznanje članu Andreju HERCEGU, nato pa je sledila večerja in druženje članov, ki so obujali spomine na pretekla leta.
  
Zabeležil: predsednik odbora Ivan SEKOL

..