Odbor Ormož ima novega predsednika

14.4.2022 so se, na letnem sestanku, sestali člani odbora Ormož. Zbrane je pozdravil in nagovoril predsednik odbora Janko Zadravec. V uvodnem delu je predstavil delo odbora v preteklem letu, nato pa je prisotne seznanil s svojo odločitvijo, da po dolgih letih predsednikovanja, prepusti to funkcijo drugemu. 

V nadaljevanju je Darko Šorli predstavil delo društva v letu 2021 in program dela za leto 2022, s povdarkom na načrtovanih nalogah na območju Ormoža. Predsedniku odbora Janku Zadravcu se je zahvalil za njegov prispevek pri vodenju in delovanju odbora.

Člani odbora so se nato dogovorili, da bo novi predsednik odbora Mitja Tramšek.

Iskrene čestitke novemu predsedniku in uspešno delo pri vodenju odbora.

Zapisal: Darko Šorli