Druženje v Pekrah

V lepem in sončnem vremenu smo se v soboto 15.9.2018 zbrali člani veteranskih in domoljubnih organizacij na prireditvenem prostoru v Pekrah.

V lepem in sončnem vremenu smo se v soboto 15.9.2018 zbrali člani veteranskih in domoljubnih organizacij na prireditvenem prostoru v Pekrah.

Pozdravni nagovor je imel predsednik organizacijskega odbora za pripravo srečanja Venčeslav Ogrinc, kateri je s svojo ekipo poskrbel, da je bil prireditveni prostor lepo urejen in da je bilo vse pripravljeno na ta lep dogodek. V pozdravnem nagovoru je prisrčno pozdravil vse prisotne, še posebej pa župana MO Maribor dr. Andreja Fištravca, katerega je kasneje tudi povabilo k nagovoru navzočih.

V zanimivem in lepem kulturnem programu, kateri je sledil odigrani himni kvinteta orkestra slovenske policije, so sodelovali učenci OŠ Borcev za severno mejo, Skupina »Samotarji« DU Hoče in pevska  skupina Spominčice društva upokojencev  Pekre Limbuš.

Slavnostni govornik je bil predsednik društva vojnih invalidov Maribor in predsedujoči koordinaciji veteranskih in domoljubnih društvih MO Maribor Vasja Cimerman. V svojem govoru je spregovoril o domoljubju, ki je vodilo delovanja naših društev in kritično spregovoril o današnjem stanju v družbi.

V druženju, ki je sledilo so stekli pogovori o dogodkih, ki so se odvijali v preteklosti, na plano so prišli spomini na tiste čase, skratka tem za prijetno klepetanje je bilo več kot preveč.