Društveni koledarji 2024

Pozdravljene čćlanmice in člani PVD Sever Maribor.

 

Na sestanku, na katerem so bili prisotni tudi predsedniki odborov, smo sklenili, da koledarje za leto 2024 prevzamejo predsedniki odborov in jih razdelijo članom društva, ki so poravnali članarino za tekoče leto (2023) na srečajnjih, ki jih bodo organizirali.

Če se srečanja ne boste mogli udeležiti, ali iz kakršnih koli razlogov ne boste obveščeni, se dogovorite z vašim predsednikom odbora glede prevzema koledarja.

Vsem vam želim obilo zdravja in osebnega zadovoljstva v letu 2024.

 

Darko Šorli, predsednik društva