27. srečanje - Pekre 2022

27. srečanje članov veterenskih in domoljubnih društev v Pekrah.

Veteranske in domoljubne organizacije Maribora in sicer: Združenje borcev za vrednote NOB Maribor, Policijsko veteransko društvo SEVER Maribor, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor, Združenje slovenskih častnikov – območno združenje Maribor, Društvo vojnih invalidov  Maribor in Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor, so v soboto 17. 9. 2022 organizirale srečanje članov teh organizacij.

Pozdravni nagovor in povezovanje programa je pripadalo Alešu Arihu, predsedniku  Koordinacije veteranskih organizacij in podpisnic Listine o medsebojnem sodelovanju Maribor.

Ker je Aleksander Saša Arsenovič, župan MO Maribor, svojo prisotnost opravičil, je bil slavnostni govornik Stane Kocutar, novinar, zgodovinar,  član Policijskega veteranskega društva SEVER Maribor in Domovinskega društva generala Rudolfa Maistra Maribor.

Za prijeten kulturni program so poskrbeli dvorjanski muzikanti in gledališki  igralec Silvo Safran.

Pogostitev na družabnem srečanju pa je pripadala Turističnemu društvu Podgorci, ki je z odliko opravilo svojo nalogo.

Zapis in foto : Darko Šorli