Predstavitev društva

Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor je prostovoljno, nepridobitno društvo vseh udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za notranje zadeve, aktivnega in rezervenega sestava, sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so bili s svojimi aktivnostmi naposredno vključeni v oborožene spopade pri osamosvajanju R. Slovenije.

Leta 1994 je bilo v Novem Mestu ustanovljeno Združenje Sever, v katerega se je povezal tudi Regionalni odbor združenja sever, ki je bil ustanovljen na Policijski upravi Maribor.

V letu 1997 so bila iz regionalnih odborov Združenja Sever ustanovljena društva. Ustanovna skupščina našega društva je bila 29.12.1997 v Mariboru.

V društvu je bilo takrat ustanovljenih dvajset odborov, sedaj pa v društvu deluje štirinajst odborov. Ob ustanovitvi je bilo v društvu včlanjenih 420 članov, v vseh teh letih pa se je število podvojilo.

Sedež društva je v Mariboru na Maistrovi ulici 2.

V temeljnem aktu smo zapisali prioritetne nloge, ki so vodilo našega delovanja. Med najpomembnejše spadajo:

- seznanjanje notranje in zunanje javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva v času osamosvojitvenih proicesov,

- pridobivanje in hranjenje pisne, slikovne in zvočne dokumentacije članstva o aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji,

- organiziranje strokovnih srečanj na temo posameznih aktivnosti in dogodkov iz leta devetdeset,

- organiziranje spominskih svečanosti,

- ohranjanje prijateljskih vezi in nudenje pomoči ranjenim policistom ter svojcem padlih v vojni za Sloevnijo,

- postavitev spominskih obeležij.

Društvo je vključeno v Zvezo policijskih društev Sever.